مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله با موضوع ، غیررسمی، شهر، اسکان، تحقیقات، حاشیه

مات (دهه 1970) و نیز افزایش تعداد زاغه ها و سکونتگاه های تصرفی و غیرقانونی در حاشیه شهرها، سر آغاز شکل گیری “رهیافت توانمندسازی” در اواخر دهه 1980 می باشد. (هادیزاده،1382، ص 28) براساس این ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه در مورد ، ،، شهر، اسکان، حاشیه، شهری

ورد حاشینه نشینی در شهر ساوه توسط گروهی از دانشجویان دانشگاه پیام نور ساوه انجام گرفته است که شامل اطلاعات مناسبـی راجع به حاشیه نشینــان شهر ساوه ، نحوه زندگی ، جمعیت و .میباشد. گروه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه با موضوع ، آیین‌های، آیین‌ها، ترنر، زیارت، نمادین

اعت‌‌واره است که می‌توان گفت از آن پس باعث شد انحصار بررسی‌های ترنر در خصوص آیین‌های ندمبو شکسته شود و ترنر به تحلیل پدیده‌های دیگر در جوامع پیچیده‌تر روی آورد.اندیشه‌ی ترنر درکتاب تصویر و زیارت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله در مورد ، شطرنج، قمار، نرد، استخوان، پا

رنج یا با ابزاری که جزو وسایل قمار نیستند؛ مانند گردو و انگشتر.202-1-7. آلات قمار اختلافات موجود در تعریف قمار باعث گردیده که در تعیین آلات قمار نیز اختلافاتی به چشم بخورد. برخی به تبع ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق در مورد ، سازمانی، مدیریت، استعداد، یادگیری، کارکنان

ی‌سینا با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:92جدول 12-4- بررسی رابطه مؤلفه نظام حفظ استعدادها و یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:93جدول 13-4- بررسی رابطه مؤلفه نظام بکارگیری استعدادها و یادگیری ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره ، یادگیری، سازمانی، استعداد، مدیریت، دانشگاه

لی افراد بسیار با استعداد و ماهر در سازمان، با استفاده از دستورالعملهای تدوین شده، منابع، سیاستها و فرایندها میباشد (گای و دیگران بنقل از صیادی، محمدی و نیکپور، 1390). از سوی دیگر در دنیای ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع ، مولفهی، مفهومی، آزمودنی، پرسشنامهی، نمرهای

ادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلیسینا رابطه وجود دارد. فرضیهی ویژه 5. بین مولفهی بکارگیری استعدادها با یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلیسینا رابطه وجود دارد. 7- 1- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق سازهها و متغیرها ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق در مورد ،، اسناد، اهلیت، قبولی، صدور، فقدان

ت3-1- فقدان شرایط بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………743-1-1- صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………………………………………………763-1-2- صغیر ممیز………………………………………………………………………………………………………………………..773-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ………………………………………………………………………………….793-3- جنون ………………………………………………………………………………………………………………………………….803-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی……………………………………………………………………………………..833-4-1- برات……………………………………………………………………………………………………………………………….843-4-1-1- صادر کننده برات………………………………………………………………………………………………………….853-4-1-2- براتگیر…………………………………………………………………………………………………………………………863-4-1-2-1- قبولی برات……………………………………………………………………………………………………………..873-4-1-2-2- ماهیت قبولی…………………………………………………………………………………………………………….873-4-1-2-3- اعلان ادامه مطلب…

By 92, ago